ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 23
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11147
ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102020306