ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16672
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΚΙΖΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108975441