ΡΙΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108951251