ΒΗΧΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14562
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108015663