ΠΑΝΑΝΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108048333