ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 59
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11474
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944542217