ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11472
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106431979