ΚΙΝΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15232
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106892424