ΚΑΡΥΔΗ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΙΑΣΣΩΝΙΔΟΥ 54 Β
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16777
ΔΗΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109619314