ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10682
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108253590