ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11147
ΔΗΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102913533