ΜΑΧΑΙΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12131
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105711503