ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15773
ΔΗΜΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944301317