ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΑΝΑΗΣ16&ΦΙΛΟΛΑΟΥ 230
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11631
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107019105Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ