ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10443
ΔΗΜΟΣ: ΣΕΠΟΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117251521