ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛΠΙΔΟΣ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106012444Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ