ΠΕΓΚΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10442
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105120102