ΚΑΛΕΜΗ  ΣΟΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΑΝΑΩΝ 84
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13122
ΔΗΜΟΣ: ΙΛΙΟΝ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102611132