ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΥ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18534
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130028384