ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109327799