ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16345
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109963360