ΚΟΥΛΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΛΑΜΩΝ 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12134
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105744410