ΠΑΓΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107708151