ΓΕΜΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΟΔΟΣ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16345
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109763855