ΥΦΑΝΤΗ  ΑΟΥΡΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 216
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106520777