ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ & ΠΡΑΤΙΝΟΥ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107219338