ΚΑΤΣΕΝΗΣ  KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107217947