ΜΑΣΕΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18454
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2121019932