ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11636
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109015010Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ