ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 54
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 34016
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105233343