ΠΙΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 32
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107211831