ΓΛΕΝΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΩΚΙΔΟΣ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107779180