ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ  ΣΩΚΤΑΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Β ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104522430Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ