ΤΣΑΤΗ  ΕΥΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 34 Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15231
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106777772