ΚΟΡΔΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16672
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΚΙΖΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108976076