ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10674
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107226200