ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 118
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18454
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104952710