ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 163 Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106914147