ΦΟΥΣΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 15(ΠΕΡΙΟΧΗ HILTON)
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107235614