ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 122
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114110397