ΧΟΥΣΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106462337Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ