ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 32-34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108033014