ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13561
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102634666