ΛΑΓΓΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11472
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103613819