ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106026726