ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & Δ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107220629