ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15451
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106727400