ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  ΛΙΑ

ΛΟΓOΠΕΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΚΡΗΤΗΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6942468102