ΡΙΖΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΚΟΥΣΙΑΝΟΦΣΚΥ 25
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11525
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2117009275