ΣΠΑΝΟΣ  ΑΣΚΛΙΠΙΚΟΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΟΔΟΣ: ΜΑΡΝΗΣ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11145
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105233380